Skip to main content

Prunus serotina

Prunus serotina - glanshägg

prunus_serotina_runko_jsaarinen.jpg

Glanshäggens smalt äggrundade blad glänser vackert mörkgrönt i den kägelformade bladkronan. Varma höstar antar bladen gula eller röda nyanser. Glanshäggen blommar efter bladsprickningen och en eller två veckor efter häggen (P. padus). Frukten är större än häggens och till en början röd för att senare när den mognar bli rödsvart.

De bästa glanshäggarna växer mycket regelbundet och blir till slut större än häggen. Äldre träd får hängande grenar, och stammar och grenverk får en skrovlig yta. Glanshäggens trävirke är dyrbar, sk körsbärsved.

Glanshäggen är svår att få tag på i sina hemtrakter i Nordamerika. Av allt att döma är den för vanlig. I Finland har den tillsvidare odlats i liten utsträckning. På Arboretum Mustila växer glanshäggen i Sydsluttningen, och bland dem kan man hitta Finlands sannolikt äldsta och största exemplar. I sina hemtrakter sprids glanshäggen mestadels med fröer och man har lagt märke till förekomsten av rymlingar söder om Finska viken. I Arboretum Mustila eller övriga delar av Finland har man inte noterat någon spridning.

 

Syndicate content