Skip to main content

Prunus padus

Prunus padus - hägg

prunus_padus_kukka_jreinikainen.jpg

Häggen som förekommer i hela Finland har välsignats med den generösaste blomningen av alla inhemska träd. Den utgör en väsentlig del som kulturväxt i det finländska landskapet där den förekommer längs uppröjda åkerkanter, intill brunnar och naturliga källor. Sluter man ögonen och föreställer sig landskapet medan morgonkylan avtar kan man förnimma doften av blommande hägg. Då har bladen redan slagit ut och den kraftiga längdtillväxten inletts för att så småningom avta.

Häggen utvecklar rotskott och typiskt för dem är att det från grenbågarna som tyngts ner av snön växer lodräta rader av adventivknoppar. De toppskott som böjts ner av snön kan lätt rota sig och utgör en del av häggens utmärkta utbredningsstrategi. Också fåglarna gör sin beskärda del och sprider häggens bär till nya växtplatser.

Häggens blomställning är en mångblommig, lång klase som senare mognar med svarta bär. Den beska smaken sitter i fröerna som innehåller små mängder av amydalin medan barken och trävirket innehåller högre halter av det giftiga ämnet. Genom att placera häggkvistar runt ömtåliga stammar kan man hålla harar och andra fyrfota djur på avstånd.

 

Syndicate content