Skip to main content

Rhododendron 'Elviira'

Rhododendron - alprosen 'Elviira'

Rhododendron Elviira

'Elviira' är en lågtväxande rödblommig sort av alprosen. Den har korsats på Arboretum Mustila. Som moderplanta har man använt mustilarododendron (R. brachycarpum var. tigerstedtii) och som pollinerare den rödblommiga, lågtväxande alprosen (Rhododendron forrestii var. repens). 'Elviira' blommar i maj med körsbärsröda blommor. Den blir 60 cm hög på 10 år. Sorten har visar sig utmanande i odling och den får lätt skador om våren i synnerhet på öppna växtplatser. Bäst klarar den sig i snörika områden, under snötäcket tom i norra Finland.

'Elviira' är mycket krävande också när det gäller växtplatserna i Arboretum Mustila. 'Elviira' har utvecklats till en tät och rikligt blommande buske i Nordsluttningen intill släktgravarna där snön ligger djup om vintern med mycket skugga medan växtplatsen på sommaren är jämnt fuktig och ljus. I de yngre planteringarna i Rhododendrondalen har den klarat sig betydligt sämre.

 

Rhododendron Elviira

Rhododendron Elviira

Rhododendron Elviira on Mustilassa kasvavista emokasveista jalostettu kotimainen alppiruusulajike

Syndicate content