Skip to main content

Cephalotaxus

Cephalotaxus harringtonia - druvtax, plommonidegran

cephalotaxus_harringtoniana_marjaoksa_tanska_jreinikainen.jpg

Släktet druvidegran Cephalotaxus är en primitiv liten barrträdssläkt ur vilken enligt nutida forskning idegranen (Taxus) skiljdes åt redan under Jura -perioden dvs under skräcködlornas tidevarv. Vid ett första ögonkast påminner druvtax om idegran fastän barren hos alla dess arter är klart längre än barren hos idegran.

Druvtax förekommer sparsamt i naturligt tillstånd i Japan samt på den mera nordliga huvudön Hokkaido. Det är en tvåbyggande buske, med uppmärksamheten riktad mot honplantornas gröna, vindruvsliknande bär som utvecklas i grenspetsarna. Bären blir bruna och får en sötaktig doft. Mognaden är långsam och kan ta mellan 2 till 3 år.

Försök med druvtax har sällan utförts i Finland. Härdigheten är tillräcklig endast vid tillfällen där busken under stränga vintrar helt täcks över av snöl. Så är fallet vid Arboretum Mustila där druvtax har klarat sig i ett halvt sekel intill terrassen. Den är hållits låg och har klarat sig bra utan frostskador under snötäcket. Hösten 2002 fick busken nytt sällskap av ett yngre exemplar.

 

Syndicate content