Skip to main content

Juniperus chinensis

Juniperus chinensis var. sargentii - sargent-en

Den här enen från de allra östligaste delarna av Asien förvärvades till Arnold Arboretum (Harvard univ.) från Hokkaido i Japan och uppkallades efter arboretets första direktör C.S Sargent (1841-1927). Enen växer förutom på de japanska öarna också på Koreahalvön och på de södra delarna av Kurilerna och Sachalin. Typiska växtplatser är kalfjällets nedre buskvegetation, ängar och stenrösen av rullsten, men i sina nordligaste områden närmast på steniga stränder.

Sargent-enen är sällan odlad men uppskattad som en vacker, låg barrbuske. Den kryper med långa rankor från vilka täta sidogrenar utgår. Unga plantor har ljust blågöna barr, men i vuxen ålder syns på samma grenar också fjällartade vuxenbarr. Den är oftast en tvåbyggare med skilda han- och honplantor.

Sargent-enen förekommer sällan i utbudet hos finska plantskolor. När Arboretum Mustila i början av 2000 -talet odlade plantor av fröer med ryskt ursprung spreds enen till trädgårdsintresserade via Arboretum Mustila. Underarten 'Glauca', uppkallad av det holländska Grootendorst, är en ypperlig, blåtonad marktäckare. Ett oemotsägligt kännetecken är den stickande doften av kamfer som sprids om man gnider grenspetsarna så att barren krossas.

 

Syndicate content