Skip to main content

Pachysandra terminalis

Pachysandra terminalis - skugg-gröna

pachysandra_terminalis_kumpula_jsaarinen.jpg

Skugg-grönan är en vintergrön vedartad risväxt även om den förekommer i växtkataloger som en marktäckande perenn. Där den mår bra är den täckande eftersom den bildar täta skott med bladen satta i vågräta kransar. Bladen är läderartade och styva, i skugga djupt gröna och glänsande. Skugg-grönan lämpar sig bra i planteringar med barrväxter och alprosor där den skuggas också om våren före lövsprickningen. På soliga ställen gulnar bladen.

Växtens vetenskapliga namn Pachysandra terminalis har i finskt talspråk fått formen Paksu Sandra. Förnamnet betyder just tjock, men det är ingalunda frågan om Sandra, utan det gäller hanblommornas tjocka ståndare. De vita blomställningarna innehåller både han- och honblommor. I Finland får riset sällan pärlformade vita bär vilket beror på att vegetationen av skugg-gröna ofta består av en och samma växtindivid. För att främja utvecklingen av bär borde man använda sig av flere olika kloner i planteringen.

 

Syndicate content