Skip to main content

Magnolia acuminata × 'Norman Gould'

Magnolia acuminata × 'Norman Gould'

Amerikanen Dennis Ledvina utvecklade en gulblommande och sannolikt mycket vinterhärdig korsning som påminner om andra populära magnoliasorter med gula blommor i Nordamerika. Poppelmagnolian (Magnolia acuminata) har gett det gula färgämnet och trädlika växtsättet medan blad och blomning kommer från den vitblommande andra föräldern 'Norman Gould' vars kromosomuppsättning är en artificiellt fördubblad japansk magnolia, (tetraploid).

I Rhododendrondalen växer två plantor som planterades 2006. Till skillnad från de flesta magnolior har de övervintrat utan problem och vuxit till sig i rask takt men blomningen inleds synbarligen först efter att träden nått en ansenlig storlek. De gula doftande blommorna öppnar sig vid lövsprickningen och blomningstiden kan enligt uppgift fortgå tom en månad. Korsningen är knappast frostkänslig, eftersom poppelmagnolians gener gör att blomningen börjar senare än den japanska magnolian, (M. kobus).

 

Syndicate content