Skip to main content

Magnolia × wieseneri

Magnolia × wieseneri - sommarmagnolia

magnolia_wieseneri_aashild_kalleberg_kukinta_jsaarinen.jpg

Den här korsningen av den tropiskt frodiga junimagnolian (Magnolia obovata) och buskmagnolia (M. sieboldii) verkar lovande för finländska förhållanden. Äldre ursprung torde vara känsliga men sorterna 'Aashild Kalleberg' och 'Swede Made' som kommer från Göteborgs botaniska trädgård har härdiga föräldraplantor och kunde vara mycket användbara i sydligaste Finland.

Hybriden har fått sitt kraftiga växtsätt med stora blad och blommor av junimagnolian. Buskmagnolian bidrar med ytterligare härdighet och ett buskaktigt växtsätt. Ifrågavarande hybrid kan också påträffas i mellersta Japan på växtplatser där de båda arterna växer tillsammans. Buskarna blommar högsommartid med vita, doftande blommor och ståtligt röda ståndare. Bredden hos blomman kan vara över 15 cm.

 

Syndicate content