Skip to main content

Kalmia

Kalmia latifolia - bredbladig kalmia

Den bredbladiga kalmian växer i naturligt tillstånd i de östra delarna av Nordamerika där den trivs i skogar och på steniga områden i halvskugga under trädens kronor där den bildar utbredda täta snår. Den bredbladiga kalmian är en storväxt städsegrön buske som kan utvecklas till ett litet flere meter högt träd. På sommaren fylls grenarna av flockblommiga, hjulformiga vita eller ljusröda blommor.

Dessvärre är den här vackra busken för ömtålig för våra förhållanden och går sällan i blom eftersom delarna ovanför snötäcket oftast fryser helt. Sannolikt har buskar av rätt naturligt genetiskt ursprung bättre övervintringsförmåga än de som odlas i plantskolorna. Den bredbladiga kalmian trivs i halvskugga under trädens kronor ungefär på liknande växtplatser som alprosor (Rhododendron).

Carl von Linné namngav släktet Kalmia efter Pehr Kalm. Kalm var en av Linnés finländska lärjungar, som under åren 1747-1751 genomförde en forskningsresa till Nordamerika. Från resan hämtade han med sig bla den smal- och bredbladiga kalmian. Till Kalms ära präglades år 2011 jubileumsmyntet ”Pehr Kalm och europeiska forskningsresande”, på vars framsida den bredbladiga kalmian är avbildad.

 

Kalmia angustifolia - smalbladig kalmia

Den smalbladiga kalmian bildar stora partier intill dammen bredvid Tujadalen på Arboretum Mustila. Denhär städsegröna risväxten blommar i juli. Då har de översta bladvecken rikligt med små rosenröda blommor med öppna svepeskålar över vilka nya blad sitter i buketter likt kronor.

Den smalbladiga kalmian växer naturenligt i de östra delarna av Nordamerika i karga moskogar, på hedar, kärr och klippmarker. Plantan har flere engelska namn som beskriver växtens giftighet, tex sheep-poison, lamb-kill och calf-kill.

Släktet Kalmia har fått sitt namn efter Pehr Kalm, lärjunge till Carl von Linné. Linné sände ut Kalm i mitten av 1700 -talet på en fyraårig forskningsresa till Nordamerika. Med sig hem i bagaget hade han flere hundra växter, bland dem också den smal- och bredbladiga kalmian (K. latifolia).

 

Syndicate content