Skip to main content

Carpinus betulus

Carpinus betulus - avenbok

carpinus_betulus_siemenet_jsaarinen.jpg

Avenbokarna hör till familjen Betulaceae. Avenboken är inte, trots namnet, nära släkt med bokarna, utan till de nära släktingarna räknas till exempel hasseln Corylus avellana som växer naturligt hos oss. Avenboken växer typiskt i Mellaneuropas lövskogar, och dess naturliga utbredningsområde sträcker sig i norr till södra Sverige och Lettland. Av pollenfossilerna att döma har man kunnat sluta sig till att under den varma klimatperioden efter istiden har det vuxit avenbok även i Finland, åtminstone på Åland.

Avenboken är ett ståtligt snabbväxande träd med vackert formad yvig krona och intressant, knotig stam som har slät grå bark. Om hösten pryds trädet av nöthängen vars vingförsedda nötter hänger kvar långt inpå vintern. Under varma höstar får trädet en fin varmgul höstfärg. Kommer kölden tidigt torkar löven på trädet och hålls kvar under hela vintern. Trädet lider inte av detta.

Avenbokarnas vinterhärdighet varierar. Vanligen fryser de under speciellt kalla vintrar till och med vid vår sydkust, men på Mustila har avenbokarna av östpreussiskt ursprung klarat även kalla vintrar med minimala skador.

 

Syndicate content