Skip to main content

Betula papyrifera

Betula papyrifera - pappersbjörk

Pappersbjörken är motsvarigheten till glasbjörken (Betula pubescens) i Nordamerika, där den växer fritt eller i blandskogar ända upp till trädgränsen i norr. Till sitt utseende påminner den i stort om glasbjörk. Växtsättet är aningen grovare men med större men smalare blad. Sitt namn har trädet fått av den ljusa barken som spricker upp i stora papperslika flagor eller papyrusliknande rullar. Näverns färger varierar beroende på ursprung och i planteringar har man favoriserat vita och helbräddade former.

I Finland klarar sig pappersbjörken åtminstone i höjd med Uleåborg och den förekommer sparsamt i gamla parker. Härdigheten varierar mellan träd av olika ursprung. Ursprunget inverkar också på växtsättet och näverns dekorativa former.

Indianerna använde sig av pappersbjörk på olika sätt och den vattentätta nävern var ett eftertraktat material för kanotbygge.

 

Syndicate content