Skip to main content

Acer miyabei

Acer miyabei - miyabelönn

Posted in
acer_miyabei_ruska_jsaarinen.jpg

Den sällsynta och utrotningshotade miyabelönnen är hemma i Japan. Den namngavs efter den japanska botanisten Kingo Miyabe (1860-1951). Trädets mörkgröna blad har fem spetsar och bladskivans flikar är rundade vilket tydligt skiljer den från vår inhemska lönn (A. platanoides). I artens frukter, som kallas samara, växer flygvingarna direkt åt sidorna.

Miyabelönn planterades i början av 1930 -talet i Sydsluttningen på Arboretum Mustila på en varm mot nordanvinden skyddad växtplats. Stränga vintrar har gått åt det småvuxna trädet som ändå ihärdigt har överlevt från år till år.

 

Syndicate content