Skip to main content

Acer circinatum

Acer circinatum - vinlönn

acer_circinatum_ojussila.jpg

Vinlönnen är en amerikansk motsvarighet till den ostasiatiska fagerlönnen (A. sieboldianum) och den mandchuriska solfjäderslönnen (A. pseudosieboldianum). Den påminner mycket om de här båda lönnarna och i planteringar är det knepigt att skilja dem från varandra. Vinlönnen är känsligare än sina asiatiska släktingar och den förekommer i naturligt tillstånd endast på skyddade ställen i närheten av Stillahavet.

På grund av sin känslighet borde den buskformade vinlönnen hos oss planteras endast i skydd av andra träd eller byggnader och också där kan den frysa över snötäcket åtminstone under strängare vintrar. Busken tar sig nog efter sina köldskador. I solen är växtsättet upprätt medan den i skugga utvecklar sina grenar i nivåer ovanför varandra. Namnet beror på att busken tidigare togs för en ranka.

Den gamla vinlönnen som växer vid Sydbranten inom Arboretum Mustila fryser ofta ovanför snötäcket men de yngre från Holland anskaffade buskarna i Rhododendrondalen har tillsvidare övervintrat bättre. Sent på hösten visar vinlönnen sina granna höstfärger i flammande gult, orange och rött.

 

Syndicate content