Skip to main content

Prunus

Prunus cerasifera - körsbärsplommon

Körsbärsplommon eller myrobalanen är en odlingsväxt som har spridit sig över stora områden i Europa. Också i Finland har den odlats sedan länge som prydnadsträd, i åbotrakten sedan 1800 -talet. Oftast är de träd man nu påträffar grundstammar efter prydnadskörsbär och plommomsorter som dött ut.

Körsbärsplommonet blommar om våren i överflöd och när korsblomningen lyckats får trädet ätbara delikata frukter. Körsbärsplommonet är en flerstammig och taggig buske eller litet träd som gör rotskott. Grenarna är kala och glänsande. Den blommar rikligt i vitt på bar kvist eller när bladen slagit ut. Frukterna är små, rödaktiga eller gula plommon.

I Finland kan man numera på nytt komma över körsbärsplommon av flere utländska sorter, av vilka en del är rödbladiga eller rödblommiga prydnadsväxter, och några är utvalda med tanke på produktionen av frukter. På Arboretum Mustila har man gjort försökl med sorterna 'Vetraz' och Podarok St. Peterburgu' av vilka man har goda erfarenheter på olika håll i södra Finland.

 

Prunus avium - sötkörsbär, fågelbär

prunus_avium_kukka_jreinikainen.jpg

Sötkörsbäret är ett frukt- och skogsträd som oftast saknar rotskott och som växer sig större än surkörsbäret (Prunus cerasus) som är bekant från hemträdgården. Också i finska förhållanden kan trädet bli ett stamträd om 5 till 10 meter. Stammen är rödbrun och blänkande, med tvärstrimmiga mönster, och de yttre lagren i barken lossnar i stora flagor på tvären. Grenarna är upprätta och hänger inte som hos surkörsbäret. Sötkörsbäret har vita flockblommiga blomställningar som avtecknar sig vackert mot de utspruckna löven. Frukten är oftast djupt röd, ibland gul eller nästan svart, söt eller syrlig. På naturligt växande träd är bären stora som fingerspetsar men betydlig större hos utvalda fruktträd. Det är dessa bär som saluförs i torghandeln om somrarna i Finland, oftast är de importerade från Sydeuropa eller Turkiet.

Sötkörsbäret är relativt frostkänsligt i Finland. Det kan rekommenderas för odling endast på Åland eller vid sydkusten också om ett antal lyckade försök har gjorts längre in i landet. Av de försöksplantor som Arboretum Mustila erhöll från mellersta Sverige på 1990 -talet återstår idag fem ståtliga träd. Read more »

Prunus americana - amerikanskt plommon

Amerikanskt plommon kommer från skogsbryn i skogar i mellersta och östra Nordamerika. Det blir en stor buske eller litet träd som bildar täta snår med rotskott i sina hemtrakter. Trädet blommar i vitt på bar kvist. Senare produceras 2-3 cm långa ätbara oftast röda och på ytan blåaktigt vaxartade bär med varierande smak från surt till sött.

Amerikanskt plommon har sedan länge odlats i sina hemtrakter och de bästa exemplaren har utvalts till sorter som klarar sig i kallt klimat där vanliga plommonträd går under. Också i Finland anses amerikanskt plommon vara mera vinterhärdigt än surkörsbär (P. cerasus) fastän odlingserfarenheterna ännu är ringa. De unga träd som planterats på Arboretum Mustila härstammar från den nordligare delen av plommonets urbredningsområde. De har också klarat sig utan skador även om växtplatsen inte är den bästa möjliga. Amerikanskt plommon trivs bäst på soliga, varma och torra växtplatser.

 

Syndicate content