Skip to main content

Rhododendron hypopitys

Rhododendron aureum var. hypopitys - alprosen

rhododendron_aureum_hypopitys_kukinta_jsaarinen.jpg

Svavelrododendron (Rhododendron aureum) har av de storbladiga alprosorna brett ut sig allra nordligast. Den växer i östra Sibirien, vid Ochotska havets stränder, Kamtjatka, Sachalin, Kurilerna, Japan samt i Mandjuriets och Koreas bergstrakter ofta vid trädgränsen eller på kalfjället. Vinterhärdigheten är mycket bra, men den har ansetts svårodlad. i trakterna av ryska Fjärran Östern intill Amur och kustområdena växer också skogsformen av svavelrododendron, Rhododendron aureum var. hypopitys, som ryssarna ibland anser vara en egen art, Rhododendron hypopitys. Den växer i färska granskogar och är till sin storlek och alla delar överlägsen den vanliga bergsformen.

Enligt uppgifter i litteraturen är den här alprosen helt okänd för odling i väst. I Arboretum Mustila har den ändå förekommit sedan början av 1980 -talet, eftersom en finskrysk expedition hade insamlat fröer av den från det nedre loppet av Amurfloden på hösten 1976. Buskarna planterades i en fuktig sänka i Tujadalen där de har klarat sig bra och vuxit till vackert formade och täta buskar omkring en halv meter. Blommorna är ljust gula och spricker ut i början av maj genast när snön har smultit. I Arboretum Mustila har blomningen varit sparsam sannolikt beroende på ljusbrist och en alltför lång växtperiod. Bladverket som spricker ut tidigt kan ta skada av vårfrosten. Read more »

Syndicate content