Skip to main content

Juniperus scopulorum

Juniperus scopulorum - röd-en

Röd-enen har spridit sig på vidsträckta områden i de västra bergstrakterna av Nordamerika oftast på höjder kring 1500 m. Den bildar ställvis utbredda inslag av vegetation arttypisk för landskapet. Röd-enen kan bli ett över 10 m högt, pelar- eller kägelformat träd eller en oregelbundet rund buske som förgrenar sig vid foten med kraftiga sidogrenar.

Röd-enen har både nålformade och fjällformiga barr som trycker sig intill grenverket. Barren varierar i färg mellan mörkt blågrönt och matt grågrönt. Enen är oftast en tvåbyggare. Honplantornas bärkottar är runda, till ytan frostaktiga och klart blåa. Röd-enen är mycket långlivad. En hög, trädformad röden med 1888 årsringar har påträffats i New Mexico.

Röd-enens härdighetsgränser har inte utforskats i Finland. Man odlar mest pelarformade eller välformade underarter som inom Arboretum Mustila har klarat sig bättre än naturformerna. Sannolikt är den vanligaste i Finland odlade underarten 'Skyrocket', ofta med namnet J. virginiana. På Arboretum Mustila har man dessutom planterat 'Blue Arrow', 'Moonglow', 'Silver Star', 'Springbank', och 'Wichita Blue'.

 

Syndicate content