Skip to main content

Viburnum

Viburnum opulus subsp. trilobum - amerikanskt olvon

Det amerikanska olvonet är hemma i Nordamerikas norra delar. Man kan påträffa busken allt från atlantkusten i öst nästan till stillahavskusten i väst. Den förekommer oftast som undervegetation i lövskogar där den på grund av sparsamma ljusförhållanden bildar en buske med ett glest och slarvigt utseende. På soliga områden blir den tät med uppåtriktat grenverk.

Vårt inhemska skogsolvon (V. opulus subsp. opulus) är närbesläktat med det amerikanska olvonet, som inte minst i Europa räknas till underarten hos skogsolvonet (V. opulus subsp. trilobum). I Amerika anses dehär buskarna ändå representera två olika arter och man har utvecklat en storbärig sort för bärodling av det amerikanska olvonet..

Det amerikanska olvonet blommar rikligt med ljust gräddfärgade för olvonen typiska blomställningar där de stora yttre blommorna är sterila och vars uppgift är att locka pollinerande insekter till de inre belägna tvåkönade mindre blommorna. Frukterna är bär som till en början är gulaktiga och som senare får lysande röda färgtoner. Också bladen går i rött till hösten. På grund av de här egenskaperna anses åtminstone i USA det amerikanska olvonet överträffa den europeiska arten.

 

Viburnum sargentii - blodolvon

Blodolvonet är närbesläktat med det inhemska skogsolvonet (V. opulus) till vars underarter man ibland hänför det. Blodolvonet är en östlig art vars utbredningsområde sträcker sig till de Japanska öarna, Sachalin, Korea, de östra delarna av Kina samt Ryssland.

Blodolvonet avviker från skogsolvonet närmast genom sina annorlunda bladformer, sin mörka stam och blomställning. Blomställningens sterila yttre blommor kan vara tom 3 cm i genomskärning. Utbredningsområdena skiljer sig inte så mycket från skogsolvonets och typiska växtplatser är näringsrika ödemarker och färska skuggade partier djupt inne i skogen. I trädgården kan blomningen garanteras med ett tillräckligt fuktigt växtunderlag och en solig plats.

 

Viburnum rafinesquianum - olvon

Den här olvonarten är i likhet med en annan amerikansk olvonart (V. dentatum) en användbar och vinterhärdig buske. Dess svagt tandade, ovala bladverk antar till hösten en vinröd färgton. Som andra olvon blommar den i vitt i juni. Bären som mognar ganska tidigt är svarta och oansenliga. Eftersom busken är vinterhärdig och inte blir för stor kunde den odlas i större utsträckning.

Olvonborrens svartprickiga larver (Pyrrhalta viburni) kan omforma olvonets bladverk till spetsartade mönster på samma sätt som hos skogsolvonet (V. opulus). Speciellt jobbig är skadeinsekten på torra och varma växtplatser.

 

Syndicate content