Skip to main content

Viburnum

Viburnum furcatum - japanskt gaffelolvon

På de ostasiatiska öarna växer några av olvonsläktets vackraste arter. Det japanska gaffelolvonet blommar i vitt tidigt på våren på bar kvist med blomställningar med stora sterila blommor i ytterkanten och mindre blommor innanför. Efter blomningen spricker löven ut. De är vackert runda och veckade och till en början rödaktiga för att senare övergå i djupgrönt. Höstfärgen innan lövfällningen är djupt karminröd.

Det japanska gaffelolvonet är självsterilt och får bär endast ifall det inom närområdet växer olvon av annat ursprung. Ifall korspollineringen lyckas får gaffelolvonet röda bärklasar som till hösten övergår i svart.

I likhet med andra olvon trivs det japanska gaffelolvonet bäst i något skuggade skogsträdgårdar. I sina hemtrakter söker den sig till skyddade skogsområden med näringsrik, fuktig mark. Står busken i för mycket skugga blir grenverket glesare och uppåtriktat och kan uppnå en höjd av 4 meter medan den på soligare områden blir lägre.

 

Viburnum cassinoides - olvon

Den här arten av olvon är en mångformad och charmfull buske vars färger förändras flere gånger under växtperioden. Löven spricker ut i glänsande och bronsaktiga färger om våren, fördunklas till glänsande grönt under sommaren, för att senare på hösten övergå först i orangefärgade nyanser och senare i sprakande vinrött.

Bladen som fälls till vintern är glänsande och läderartade och ger busken ett frodigt exotiskt utseende. Det här olvonet blommar med små, gräddfärgade 5-10 cm stora blomställningar i juli. Under hösten är bären till en början grönvita, övergår till en ljusröd nyans, och tar sig till slut via blått till svartblått. Busken kan samtidigt bära olikfärgade bär.

När det här olvonet växer på en solig plats blir busken yvigare och har rikligare blomning. Busken vid Azaleadammen har blivit 1,5 m hög och verkar inte växa sig större.

 

Viburnum lantanoides - olvon

Viburnum lantanoides, kukinto ©jr

Vid dammen intill Atsaleabranten kan man vid månadsskiftet maj-juni påträffa en buske som blommar på bar kvist och vars blomställningar påminner om hortensians. Den här formen av olvon är inte lätt att identifiera.

Under sommaren får det här olvonet stora, ovalt rundade blad med fjäderlika ådror. På hösten antar bären först en röd nyans som senare under mognaden övergår till blåsvarta färger. Bladen antar senare klara- eller mörkröda höstfärger.

Till sitt växtsätt är dethär olvonet slokande också om det kan växa sig stort. Grenarna är hängande och rotar sig lätt när de träffar marken. Det engelska namnet Hobblebush eller 'busken som man snavar på' härleds till den här egenskapen.

Den här olvonarten är hemma i Nordamerika. I Finland har man tills vidare begränsade erfarenheter av den, men den borde klara sig bra i klimatet i södra Finland.

 

Syndicate content