Skip to main content

Viburnum opulus

Viburnum opulus subsp. trilobum - amerikanskt olvon

Det amerikanska olvonet är hemma i Nordamerikas norra delar. Man kan påträffa busken allt från atlantkusten i öst nästan till stillahavskusten i väst. Den förekommer oftast som undervegetation i lövskogar där den på grund av sparsamma ljusförhållanden bildar en buske med ett glest och slarvigt utseende. På soliga områden blir den tät med uppåtriktat grenverk.

Vårt inhemska skogsolvon (V. opulus subsp. opulus) är närbesläktat med det amerikanska olvonet, som inte minst i Europa räknas till underarten hos skogsolvonet (V. opulus subsp. trilobum). I Amerika anses dehär buskarna ändå representera två olika arter och man har utvecklat en storbärig sort för bärodling av det amerikanska olvonet..

Det amerikanska olvonet blommar rikligt med ljust gräddfärgade för olvonen typiska blomställningar där de stora yttre blommorna är sterila och vars uppgift är att locka pollinerande insekter till de inre belägna tvåkönade mindre blommorna. Frukterna är bär som till en början är gulaktiga och som senare får lysande röda färgtoner. Också bladen går i rött till hösten. På grund av de här egenskaperna anses åtminstone i USA det amerikanska olvonet överträffa den europeiska arten.

 

Viburnum opulus - skogsolvon

viburnum_opulus_kukka_jreinikainen.jpg

Artnamnet opulus som Linné gav skogsolvonet syftar på naverlönnen (Acer campestre) som skogsolvonet påminner om bl a med sina treflikiga blad. Skogsolvonet förekommer naturenligt i Finland i lundartade och frodiga bäckstränder i ödebygder. Stammarna blir omkring två meter långa, de är gråaktiga, kantiga och spretar åt sidorna. De kvastformade blomställningarnas yttre blommor är vita, stora och könlösa. Deras uppgift är är att locka till sig pollinerande insekter till de små tvåkönade blommorna innuti kvasten. Till hösten får skogsolvonet en dekorativ, rödaktig höstfärg. Skogsolvonet har tidigare ansetts vara giftigt, men senare uppgifter visar att bären inte är särskilt giftiga också om de är illasmakande. En form med gulfärgade bär (V. opulus f. xanthocarpum) förekommer ställvis.

Vill man använda inhemska buskar är skogsolvonet en vackert blommande prydnadsbuske med bär. Ifall busken har en solig växtplats är blomningen rikligare och bärproduktionen större men då kräver sannolikt busken extra bevattning. Under senare år har olvonens blad ställvis förstörts av olvonbaggens (Pyrrhalta viburni) svartprickiga larver.

 

Syndicate content