Skip to main content

Ulsike 1992: 27. Abies lasiocarpa - lännenpihta

Avainsana(t)

Ulkomaisten kasvilajien menestymistutkimuksessa eli Ulsike-projektissa laadittiin vuosien 1992-1997 koelajeista kuvaukset. Tämän sivun tiedot koskevat siten tiettyä koesiemenerää ja ovat saattaneet päivittyä mm. Ulsike-projektista saatujen kokemusten perusteella.

koe-erän tunnus: K09-92-019

alkuperä: Whitehorse, Yukon Territory, Kanada 60 45'N x 135 15'W 1100-1370 m.m.p.y.

Kotoisin Pohjois-Amerikan luoteisosasta rajoittuen pohjoisessa Alaskan itäosien satunnaisiin esiintymiin, idässä Kalliovuoriin, etelässä New Mexicon vuoristoon ja lännessä rannikkovuoristoon, lännenpihta on läheistä sukua palsamipihdalle (A. balsamea), jonka pääasiallinen esiintymä on Pohjois-Amerikan itäosissa. Amerikan mantereen Abies-lajit ovat sopeutuneet omille kasvupaikoilleen, niinpä lännenpihta onkin selkeästi vuoristolaji. Tässä tapauksessa pohjoinen ja korkea keräyspaikka mahdollistavat kokeessa olevan siemenerän menestymisen aina Lappia myöten.

Lännenpihta suosii kotiseudullaan vuoristoja esiintyen 700-2500 m korkeudessa. Muiden pihtojen tapaan se ei yleensä muodosta puhtaita metsiköitä, vaan esiintyy yleensä yhdessä alueen muiden havupuiden, kuten engelmanninkuusen (Picea engelmannii), kontortamännyn (Pinus contorta) sekä eräillä alueilla mm. lännenlehtikuusen (Larix occidentalis) kanssa. Puu saavuttaa yleisesti 20-35 m korkeuden ja 30-75 cm järeyden. Ankarissa olosuhteissa aivan ylärinteitten metsärajalla lännenpihdat kasvavat aivan pensasmaisina kasvustoina.

Lännenpihdan puuaines on useimpien pihtojen tapaan vaaleaa ja haurasta sekä helposti lahoavaa. Niinpä käyttö rajoittuu sekundääriseen sahatavaraan ja selluksi.  Se myydään kotiseudullaan yleensä sekapuuna yhdessä kasvinkumppaniensa kanssa.

Siemen on kehnosti itävistä jalokuusista lähes parasta itävyyden ollessa 30-40 %. Kylvö suositellaan tehtäväksi ulos heti kun se on mahdollista. Tällöin siemen ehtii saada lyhyen kylmäkäsittelyn, joka mahdollisesti edesauttaa itämistulosta. Ennen kylvöä on siementä syytä liottaa vedessä 1-2 vrk. Kylvösyvyys 1 cm. On syytä mainita, että jalokuuset ovat hirvien ruokavaliossa harvinaista, mutta maittavaa herkkua. Lännenpihta vaatii muita pihtoja enemmän valoa, mikä tulee ottaa huomioon valittaessa kasvupaikkaa sekä kasvatustiheyttä.

Kokeessa oleva siemenerä edustaa lähes pohjoisinta mahdollista alkuperää. Lännenpihta saavuttaa meillä jopa 20 m korkeuden. Siemenerä on kerätty luontaisen esiintymisalueen pohjoisosasta verraten mantereiselta alueelta luonnonvaraisista puista.

Kasvin perustiedot
Suku: 
Abies
Laji: 
lasiocarpa

Vipuvoimaa EU:lta    AEKR        elykeskus_vari_fin