Skip to main content

Plantor

Vitis amurensis © Susanna

I Arboretum Mustila växer över 100 arter av barrträd och omkring 200 arter lövträd samt hundratals buskar och perenner. Vi har valt ut 500 växter som vi har beskrivit för våra besökare på webben och i parken. Växterna är försedda med namnskyltar.