Skip to main content

Rhododendron - alprosen 'P. M. A. Tigerstedt'

rhododendron_pekka_turunsaaristo_kristiantheqvist.jpg

'P. M. A. Tigerstedt' är uppkallad efter professor Peter M. A. Tigerstedt, som ansvarade för förädlingsförsöken med alprosor och azaleor vid Helsingfors universitet i samarbete med Arboretum Mustila åren 1973–2000. Sorten fick namnet 'Peter Tigerstedt' för marknaderna i USA och Kanada.

Sortens moderplanta har varit mustilarododendron (R. brachycarpum var. tigerstedtii) och pollinerare en vitblommande form av catawbarhododendron (R. catawbiense var. album 'Glass'). Den vita blommans övre kronblad har en stor violett fläck och blomställningarna är i ögonenfallande ståtliga i juni.

'P.M.A. Tigerstedt' är mycket härdig och klarar olika förhållanden tom torka i någon mån. Under 10 år växer den till en 1,5 m hög buske. I skugga blir den lätt spretig men på ljusare ställen växer den mera jämnformad till en bred och hög buske.