Skip to main content

Abies nephrolepis - amurgran

Abies nephrolepis @Kumpula ©jsaarinen

Amurgranen är hemma i nordöstra Asien på områden öster och sydost om Ochotska havet. Sydligast förekommer den splittrat i områden i Koreas bergstrakter. Amurgranen är närbesläktad med pichtagranen (Abies sibirica) och den utgör något av en förenande länk mellan pichtagranen och sachalingranen (A. sachalinensis). I norra Mandjuriet kan man påträffa mellanformen av amurgran och pichtagran (Abies x sibirico-nephrolepis).

Amurgranen är ett behärskat elegant och regelbundet träd med yvig krona. För att vara ädelgran är den långsamtväxande men mycket härdig. Amurgranen har inte lidit av snöskador inom Arboretum Mustila fastän dess grenvinklar är små jämförda med exempelvis pichtagranen som växer i snörika områden. Åldrande träd har behållit sina yviga kronor och inte nämnvärt förfallit. Amurgranen odlas tillsvidare i Finland i begränsad utsträckning. Därför vet man inte heller med säkerhet var dess nordgräns går men man antar att den klarar sig på gränsen till Lappland.