Skip to main content

Prunus nipponica var. kurilensis - kurilerkörsbär

prunus_nipponica_kuriliensis_kristiantheqvist.jpg

Ett av de väsentliga inslagen i den japanska trädgården är de blommande körsbärsträden. De egentliga japanska prydnadskörsbären är ju inte så vinterhärdiga i Finland och därför är alla alternativ välkomna. Kurilerkörsbär är ett av de minsta och härdigaste. Det blommar i början av maj med svagt rosa, nästan vita blommor. Om hösten följer en andra period av färgprakt när bladen får en glödande orange höstglöd.

Kurilerkörsbäret hämtades i tiden från de nordligaste delarna i Japan som odlingsväxt, och ibland kommer plantor till plantbutikerna och för utplantering i städerna. Kurilerkörsbästräden på Mustila har en annan historia: de har köpts som frö från ryska Fjärran Östern i millennieskiftet, och är troligen från öarna Sachalin eller Kunasjir. Både lövsprickningen och blomningen börjar lite tidigare än hos plantskolornas stammar.