Skip to main content

Rhododendron – azaleor

Azaleorna är nära släkt till alprosorna och ingår i samma Rhododendronsläkte. Vissa azaleor är städsegröna, men de härdigaste sorterna fäller sina blad på hösten. Azaleorna hör hemma i norra halvklotets milda och kyliga områden. Den största artrikedomen förekommer i de östra delarna av USA i Appalackernas bergstrakter.

Det är svårt att överträffa skönheten hos vilda azaleor i deras naturliga hemvist. De storblommiga azaleor som man kan se i våra trädgårdar är oftast hybrider mellan olika arter. Besökare kan påträffa enstaka vilda azaleor i Azaleasluttningen och på annat håll i Arboretet, men de allra flesta buskarna är icke namngivna korsningar av olika sorter och underarter.

Azaleasluttningen är provområdet för den azaleaförädling som påbörjades av Helsingfors universitet i slutet av 1980 -talet. Projektet har som sin målsättning att välja ut de härdigaste och vackraste exemplaren för plantskoleodling bland alla de tusentals olika korsningarna. De förädlade azaleorna har inga artnamn utan endast namn för underart eller sort. De förökas vegetativt så att egenskaperna fortbestår. De inhemska azaleorna har lånat sina namn ur finsk sagotradition. De första exemplaren fick namnen Adalmina (2008), Illusia (2009), Onnimanni (2010) och Tarleena (2010).