Skip to main content

Rhododendron camtschaticum - kamtjatka-azalea

rhododendron_camtschaticum_kristiantheqvist.jpg

Kan man tänka sig någonting mera förtjusande än en vackert blommande kamtjatka-azalea mitt ibland skogsris och stenbumlingar? Ändå känner endast ett fåtal igen växten som en azalea, och bland botaniker har det förekommit olika uppffattning om det är en azalea eller inte, eftersom dess blommor inte spricker ut ur fjolårets blomknoppar utan från dolda knoppar i grenarna.

Kamtjatka-azalean är en vintergrön, längs marken krypande risväxt, vars stora violetta, ibland röda eller vita blommor höjer sig över vegetationen och öppnar sig kring midsommar. Blomningen fortsätter in på hösten då bladen får sin orangeröda färger innan de faller av.

Kamtjatka-azalean kommer från kyliga områden på vardera sidan av Berings sund. Den växer både i Alaska och på Kamtjatkahalvön och sydligast ända ner i Japan. Växten trivs bäst på en kylig växtplats men blommar bättre ju mer ljus den får.

Kamtjatka-azalean kan odlas i Finland åtminstone till växtzon V. Med rätt ursprung kan den klara sig ihela landet på gynnsamma växtplatser där den inte utkonkurreras av annan växtlighet.