Skip to main content

Abies koreana - koreagran

Abies koreana, saarimuoto @Hörsholm ©jaakko
Abies koreana ©jr

Koreagranen är ett rätt så allmänt prydnadsträd i sydfinländska trädgårdar. Dess stadiga barr ger ett igelkottslikt intryck och toppskotten som böjer sig snett uppåt ger koreagranen typisk österländsk prägel. De vackra lilablå kottarna pryder redan träd som inte ännu är ens två meter höga. Koreagranen är hemma från Sydkorea där den förekommer på högre belägna bergssluttningar som avskilda skogsöar på ett totalt endast några kvadratkilometer stort område. Koreagranen anses vara utrotningshotad.

De gamla koreagranarna på Mustila är från berget Jiri i Sydkorea. De hör till det ursprung som blir mera storväxt, växer snabbare och är hållbarare än de mindre koreagranar av annat ursprung som är vanligare ute i världen. De träd som man ser växa på gårdarna är vanligen småväxta, odlade plantor som importerats. Även på Mustila planterades småväxande koreagranar på 2000-talet