Skip to main content

Picea glauca var. albertiana - albertas vitgran

picea_glauca_var_albertiana_yleiskuva_jsaarinen.jpg

Albertas vitgran är ett omtvistat träd. Man har ansett att trädet är en västlig variant av vitgran (Picea glauca) eller en korsning mellan engelmannsgran (P. engelmannii) och en hybridform av vitgran som den nog har vissa likheter med. Barren är längre än vitgranens, och växtsäsongens tillväxt är lurvig som hos engelmanngranen.

Albertas vitgran förekom under många år i Arboretum Mustila som en rätt stor dunge i de västliga delarna av arboretet intill Näppäri. Dungens ursprung var med tanke på Finland det kontinentala läget i Crow's Nest Pass i kanadensiska Alberta. Som många andra exotiska grandungar har också det här beståndet förstörts av insekter i takt med stigande ålder. Det enda som numera återstår är någon enstaka trädgrupp. Skogsforskningsinstitutet har använt sig av fröer mad samma ursprung i sina försöksskogar. De här försöken har lyckats någorlunda bra endast i Punkaharju.

År 2000 planterades en ny liten skog med Albertas vitgran. Ursprunget härrör sig till Kirkup Creek i Brittiska Columbia. Träd från den här regionen har i allmänhet klarat sig bra på Arboretum Mustila och man följer med stort intresse den fortsatta utvecklingen av skogsbeståndet.