Skip to main content

Betula pubescens

Betula pubescens - glasbjörk

Också om vårtbjörken (B. pendula) har rönt erkänsla och dessutom utsetts till Finlands nationalträd kan det tänkas att minst lika många finländare har påträffat glasbjörk i sin omgivning utan att känna igen trädet. Trädet måste vara bekant eftersom det enligt nutida beräkningsprinciper är det mest förekommande trädet i Finland. Obekant är det kanske därför, att det ingalunda alltid är lätt att skilja trädet från vårtbjörken, speciellt uppe i norr.

Att björkarna korsar sig sinsemellan gör det inte lättare, men speciellt svårt att identifiera trädet beror på att glasbjörken förekommer i olika varianter och former som tex finsk rödbjörk (f. rubra), pelarbjörk (f. columnaris) och buskglasbjörk (f. fruticosa). En mycket speciell raritet är vår fjällbjörk (subsp. czerepanovii). Read more »

Syndicate content