Skip to main content

Larix laricina - kanadalärk

larix_laricina_siemen_ruissalo_jreinikainen.jpg

Kanadalärk eller tamarack är lätt att känna igen på avstånd genom sina späda, krumbuktade krongrenar. Trädet är smäckert och jämfört med andra lärkträd småvuxet. Som un växer den relativt snabbt, men förblir lägre och slankare än tex sibirisk lärk (Larix sibirica). Tamarackens barr är blågröna och pryder landskapet med gula färger innan barrfällningen. Kottarna är små endast aningen större än ärter.

Kanadalärken är värd att prövas på öppna och soliga platser med färskt växtunderlag. Arten är beroende på sitt ursprung härdig tom i höjd med Lappland.

Allmänt taget har amerikansk lärk inte klarat sig lika bra som sinä östra släktingar inom Arboretum Mustila. Dessvärre känner man inte med säkerhet till ursprungsorten för den kanadalärk man har provat i arboretet och det är sannolikt att resultat med fröer av annan härstamning skulle utfalla bättre.