Skip to main content

Larix sibirica - sibirisk lärk

larix_sibirica_latvus_jsaarinen.jpg
larix_sibirica_kukinta_jsaarinen.jpg

Sibirisk lärk växer naturenligt på vardera sidan av Uralbergen. Den håller på att breda ut sig i väst och de närmaste naturenliga bestånden med sibirisk lärk förekommer nuförtiden vid Onegas östra stränder. Sibirisk lärk förekom i Finland innan den senaste istiden och trivs nuförtiden bra i så gott som hela vårt land. Med sina raka stam och fina grenar utgör den ett idealiskt skogsträd. Kronan är smalt kägelformad. Unga grenar är styvare och hänger mera sällan än hos övriga lärkträd. Den sibiriska lärken får sina höstfärger som den första av alla lärkträd.

Sibirisk lärk har odlats i Finland sedan 1700 -talet. Det äldsta kända planterade skogsbeståndet av lärk finns på Karelska näset i Raivola (Lintula). Beståndet anses vara det bästa i sitt slag som lämpar sig för finska förhållanden. De äldsta delarna av lärkbeståndet i Raivola grundades på 1700 -talet av fröer som insamlats i Arkangelsk. Planteringen utökades senare med fröer av annat ursprung från områden väster om Ural. Den ekologiskt anpassningsbara lärken från Raivola har odlats med framgång i Skandinavien och på Island.

Ett bestånd av sibirisk lärk från Raivola planterades vid östra sidan av Hembacken år 1928. I Lepistö förekommer sibirisk lärk från Tomsk i västra Sibirien. Av ekologiska skäl har dessa träd inte på långt när klarat sig lika bra.